Het aantal geweldsincidenten met verwarde personen stijgt door bezuinigingen en verkeerde politieke keuzes. Dat zegt GGZ-directeur Paul de Schipper van de Zeeuwse instelling Emergis.

Directeur De Schipper zegt dat er op te grote schaal GGZ capaciteit is afgeschaald die niet te missen is. 'Ik denk dat we zijn doorgeschoten. Met als gevolg onder andere dat we meer incidenten hebben buiten met mensen die ernstig in de war zijn en in die status overgaan tot forse agressie', aldus de directeur. Zijn instelling behandelt jaarlijks tienduizenden mensen met psychische problemen.

Alarmerende situatie

In een interview met EenVandaag slaat De Schipper alarm over de situatie. 'We hebben ernstige problemen buiten. Het is gevaarlijk voor patiënten, het is gevaarlijk voor familie en het is gevaarlijk voor hulpverleners. Wat zijn we nu aan het doen?'

Groeiend aantal incidenten

Het gaat bovendien ook om meer gevallen binnen de instellingsmuren. 'Wij zien meer incidenten in beschermde woonvormen dan we daarvoor hebben gehad', zegt De Schipper. Dit komt volgens hem omdat er ook meer mensen op elkaar leven met ernstig verward gedrag. In een van zijn woongroepen werd onlangs een bewoner door een medebewoner om het leven gebracht.

'Hoe lang blijven we nog wachten'

De Schipper: 'Mijn vraag is eigenlijk: hoe lang gaan we nog blijven wachten als de politie het aangeeft, als de burgemeesters en de gemeenten het aangeven, als de hulpverleners het aangeven en we het samen vaststellen. Hoe lang blijven we dan nog zeggen, we kunnen prima met dertig procent minder psychiatrie bedden toe?' Hij wil ruimte om de moeilijkste gevallen binnen een instellingssetting te behandelen. 'Maar ook om ze veilig te stellen voor zichzelf en anderen.'

Aantal gedwongen opnames bijna verdubbeld

Ook de rechterlijke macht heeft zorgen. Het aantal gedwongen opnames van agressieve verwarde personen is bijna verdubbeld, zegt BOPZ rechter en oud-President van de Rechtbank Noord-Nederland Rob Keurentjes. 'Dat aantal neemt behoorlijk toe de laatste jaren. Het is een zorgelijke ontwikkeling. In de jaren 2006/2007 waren het vijftienduizend op jaarbasis in heel Nederland. Nu zijn het er 27 duizend. Een substantiële toename.'

Verward gedrag gaat meer manifesteren

Mensen zouden meer thuis geholpen worden, maar dit is niet gebeurd. 'Het gevolg daarvan is dat je mensen krijgt met verward gedrag die zich meer manifesteren omdat er niet tijdig wordt ingegrepen om dat gedrag te dempen', aldus de BOPZ rechter.

Beddentekort

Hij kan tot een spoedopname bevelen wanneer een patiënt weigert zijn medicatie te slikken. Er zijn echter niet altijd bedden beschikbaar. 'Komen ze hun afspraken niet na, dan moeten ze worden opgenomen. En gebeurt dat niet omdat er geen bed is, dat zou niet moeten mogen', zegt de BOPZ rechter.

Bron: EenVandaag