Er komt meer geld voor extra ondersteuning en zorg op afstand aan kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is contact in de zorg voor kwetsbare groepen juist in de coronacrisis heel belangrijk.

'Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn', zegt de minister.

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand, omdat fysieke zorg door het coronavirus onder druk staat.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt per aanvraag 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag worden ingediend.

Bron: ANP