De Week tegen Eenzaamheid is van start gegaan. Onder het motto 'Kom erbij!' laten tal van maatschappelijke organisaties, het sociaal werk, zorginstellingen en vrijwilligers en actieve burgers in het hele land zien wat zij doen tegen eenzaamheid.

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Een op de drie mensen (dertig procent) voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid komt bij mannen (acht procent) en vrouwen (negen procent) vrijwel even vaak voor.

Eenzaam niet alleen onder ouderen

Ongeveer 78 procent van de Nederlandse bevolking denkt dat eenzaamheid heel vaak voorkomt onder ouderen. Cijfers geven echter aan dat het percentage eenzamen onder 60-74 jarigen niet hoger is dan onder 18-59 jarigen.

Eenzaamheid is dus niet leeftijdgebonden, al komt het onder de alleroudsten meer voor. Zo krijgen 75-plussers te maken met allerlei omstandigheden die eenzaamheid in de hand werken, zoals overlijden van de partner en fysieke of geestelijke beperkingen.

Bijna zestig procent van de gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars voelt zich eenzaam. Ernstige eenzaamheid komt meer voor bij gescheiden mensen (twintig procent) dan bij weduwen of weduwnaars (zestien procent).

Coalitie Erbij

Initiatiefnemer van de Week tegen Eenzaamheid is Coalitie Erbij, een landelijke samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het verminderen van eenzaamheid. Volgens Coalitie Erbij is de strijd tegen eenzaamheid 'urgent en belangrijk'.

Activicteiten

De komende week staan honderden lokale activiteiten op het programma waar mensen met een klein sociaal netwerk nieuwe contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. Scholieren bezoeken verzorgingshuizen, ouderen doen aan voetbal of dans, buurtcentra dekken een lunchtafel voor omwonenden.

De Week tegen Eenzaamheid duurt tot en met 1 oktober wordt sinds 2010 georganiseerd.

Bron: ANP