Sinds 2017 zijn er voor het eerst meer dan twee miljoen geregistreerde patiënten met rug- en nekklachten in Nederland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het RIVM staat 10,1% van alle mannen en 13.5% van alle vrouwen geregistreerd met klachten, maar het gaat naar verwachting om meer gevallen. Die zijn niet geregistreerd omdat zij rechtstreeks een therapeut bezoeken. Een verwijsbrief is namelijk niet nodig. Het aantal patiënten neemt met ongeveer 1500 per week toe. 

Klachten kosten miljarden euro’s 

De zorgkosten voor deze klachten bedroegen in 2011 al 1,3 miljard euro. Recente cijfers zijn niet bekend, maar naar verwachting is dit bedrag toegenomen. Economische schade door bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is hierbij niet meegerekend. Over 2007 berekende medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet al een totale schade van 3,5 miljard euro. 

'Mensen zitten urenlang in starre houdingen'

Volgens Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), krijgen we te maken met een probleem 'van epidemische omvang'. 'We zien het allemaal in onze omgeving: mensen die uren achter elkaar in starre houdingen hangen met hun telefoon of laptop.' Tønner vindt dat mensen niet gemaakt zijn om te zitten en veel meer zouden moeten bewegen.

Bron: RIVM / NCA