De gemeente Rotterdam heeft in het preventieakkoord 'Gezond 010' aandacht voor het overmatig alcoholgebruik onder ouderen. De gemeente schrijft in het plan in gesprek te gaan met apotheek, het wijkteam en de wijkagent over 'het stellen van vragen over en signaleren van problematisch alcoholgebruik'.

Volgens het rapport is er in de groep 55- tot 70-jarigen sprake van overmatig alcoholgebruik, en ontbreekt het aan kennis over de schadelijke gevolgen en risico's, waaronder ook valongelukken.

De huisartsenzorg kan een belangrijke rol spelen bij de preventie, zo staat te lezen in het akkoord, maar kunnen ook de apotheek, het wijkteam en de wijkagent problematisch alcoholgebruik signaleren, en vragen stellen. De gemeente Rotterdam verwijst in het plan ook naar het preventieprogramma Moti-55, waarbij 55-plussers wordt gevraagd kritisch te kijken naar hun eigen alcoholgebruik.

Groeiend probleem met ongevallen

VeiligheidNL publiceerde begin deze maand een onderzoek naar ongevallen door alcohol en alcoholvergiftigingen. De organisatie ziet een groeiend probleem met ongevallen door alcohol bij volwassenen, en dan vooral ouderen.  VeiligheidNL bekeek voor het onderzoek cijfers uit 2018.

'Valongevallen bij ouderen zijn, mede door toenemende vergrijzing, een groeiend probleem. Een van de mogelijke risicofactoren is daarbij alcoholgebruik', schrijft de organisatie in het rapport.

Ouderenorganisatie ANBO laat naar aanleiding van de plannen aan Zorgnu weten: 'Natuurlijk is het goed dat de huisarts en iemand uit het wijkteam (die de ouderen al persoonlijk kent) vinger aan de pols houdt of het goed gaat met iemand, maar het kan niet zo zijn dat we bij mensen thuis gaan controleren wat ze drinken en hoeveel.'

Wat vind jij?

Wat vind jij van de maatregelen van de gemeente Rotterdam? Een goed plan, betutteling of mag het juist wel verder gaan? Reageer onder dit bericht!