Jeugdzorginstellingen moeten meer aandacht schenken aan het voorkomen van suïcide, onder meer door de signalen ervan beter te herkennen. Deze conclusies trekt de Inspectie in haar onderzoek naar de suïcide van een 14-jarig meisje in een gesloten jeugdzorginstelling, meldt de Volkskrant.

'Daarnaast moet de zorg voor de meest kwetsbare jongeren meer toegesneden worden op het individu", zegt Korrie Louwes, hoofdinspecteur jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. "Nu is deze zorg vaak niet passend.'

Frequente personeelswisselingen

Door frequente personeelswisselingen ontbreekt het veel jongeren die langdurig in de jeugdzorg zitten aan een vertrouwenspersoon. Ook worden deze jongeren te vaak doorgestuurd van instelling naar instelling. Hierdoor is er geen ‘helikopterview’ op hun leven. Bovendien wordt te weinig geluisterd naar wat de jongere zelf wil.

In 2019 waren er 18 meldingen van zelfdoding in de jeugdzorg, waarvan vier in gesloten instellingen. Het aandeel suïcides van jongeren in de jeugdzorg is ongeveer 30 procent van het totale aantal onder tieners.

Bron: ANP MediaWatch / de Volkskrant