Er moet meer aandacht komen voor het slapen van patiënten in het ziekenhuis. Uit onderzoek onder ruim 2000 patiënten in 39 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat veel mensen in het ziekenhuis gemiddeld bijna 1,5 uur korter slapen dan thuis. Ook worden zij vaker tussendoor wakker door bijvoorbeeld geluiden van medepatiënten en piepjes van infuussystemen en slapen ze minder lang uit.

'Nu we weten dat en hoeveel patiënten slechter slapen tijdens een ziekenhuisopname is het tijd dat er meer aandacht aan dit onderwerp wordt besteed', aldus hoofdonderzoeker Prabath Nanayakkara van het VUmc.

Fysieke en emotionele stress

Een slechte nachtrust kan het herstel in de weg staan en maakt patiënten kwetsbaar voor fysieke en emotionele stress. Op basis van de resultaten wordt artsen en verpleegkundigen daarom geadviseerd om zich meer te gaan richten op het optimaliseren van slaap, aan de hand van de storende factoren die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Er komt ook een vervolgonderzoek om te kijken hoe de nachtrust in ziekenhuizen kan worden verbeterd.

Bron: ANP