Er moet meer aandacht komen voor psychische problemen bij studenten. Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een rapport.

Al eerder kwamen geluiden dat veel studenten kampen met stress en te hoge druk tijdens hun studie. 'Prestatiedruk hoeft niet problematisch te zijn, maar stress in deze vorm staat in de weg van persoonlijke ontwikkeling van studenten', zegt voorzitter Kees Gillesse.

Verschillende onderzoeken

Het ISO heeft nu de resultaten van achttien verschillende onderzoeken naar studentenwelzijn van de afgelopen vijf jaar geanalyseerd om beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem. 'De percentages van problematische klachten zijn echt hoog. Daarnaast doen we concrete aanbevelingen: het is op dit moment niet meer verantwoord om af te wachten en naar elkaar te wijzen', aldus Gillesse.

Psychische problemen

Door de stress zijn de cijfers van ernstigere psychische problematiek volgens het ISO hoog. Een derde van de ondervraagde studenten heeft last van psychisch gerelateerde klachten. Zo heeft 32 procent last van concentratieproblemen, meer dan 70 procent heeft last van faalangst en bij bijna 9 procent is een risico op suïcide aanwezig. Daarnaast loopt 53 procent rond met burn-out gerelateerde klachten en bij 15 procent van de studenten is een risico op een burn-out aanwezig. Gillesse: 'In een gemiddelde collegezaal zitten drie studenten die een serieus risico lopen op een burn-out. We sturen jongeren de arbeidsmarkt op terwijl ze al een burn-out hebben gehad.'

Systeem herzien

Volgens het ISO moeten de wachttijden voor studentpsychologen omlaag. Ook doet de organisatie een oproep aan de politiek: 'We moeten niet alleen pleisters plakken maar ook het systeem aanpakken om te voorkomen dat de problemen ontstaan.' Zo wil de organisatie dat het leenstelsel en het bindend studieadvies worden herzien.

Minister wacht af

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs, cultuur en wetenschap) heeft in een Kamerbrief laten weten de resultaten van het onderzoek naar studentenwelzijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) af te wachten, dat gepland staat voor 2020. Ze is van mening dat de huidige onderzoeken geen landelijk beeld schetsen, schrijft Trouw.

Maatschappelijk probleem

Jolien Dopmeijer, docent en betrokken bij het RIVM onderzoek, is enthousiast over het initiatief, maar kritisch op de aanbevelingen van het ISO. Zo is de onderzoekster van mening dat de cijfers over de studentenstress deel zijn van een maatschappelijk probleem over toenemende druk, vertelt ze tegen Trouw. 'Die druk begint al met tal van toetsen op de basisschool. Omdat de problemen al zo vroeg ontwikkeld zijn, herkennen sommige studenten psychische klachten bij zichzelf niet eens.'

Bron: ANP / ISO / Trouw