Zilveren Kruis Achmea stopt per 2017 met het vergoeden van medicinale cannabis. Zo’n 700 patiënten met aandoeningen als kanker en MS maken hier gebruik van mediwiet als pijnstilling.

Hoewel het geen geregistreerd geneesmiddel is, kan medicinale cannabis worden voorgeschreven als gangbare behandelingen en medicijnen niet werken. Het gebruik stijgt snel. Vorig jaar stond het gebruikersaantal op 4.000 en werd mediwiet bijna 25.000 keer verstrekt; 45 procent meer dan in 2014.

‘Werking is niet aangetoond’

De reden dat Zilveren Kruis de vergoeding uit het basispakket haalt is omdat zij deze naar eigen zeggen niet meer kunnen verantwoorden. ‘In recent wetenschappelijk onderzoek is de werking van medicinale cannabis niet aangetoond.’ Ook aanvullende verzekeringen vergoeden het middel niet.

Volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis, onderdeel van het ministerie van VWS, is er juist wel voldoende wetenschappelijk bewijs dat het werkt: ‘Medicinale cannabis speelt vooralsnog geen rol bij de genezing van de aandoeningen, maar kan wel de klachten van de aandoeningen verminderen.’

Basisverzekering

ONVZ en Stad Holland Verzekeringen de enige verzekeraars die mediwiet nog wel vergoeden vanuit de basisverzekering.

Bron: AD.nl