De informatie en bijsluiters bij medicijnen moeten simpeler en begrijpelijker worden. Ook moet het gemakkelijker worden om de informatie online te vinden. Om dat doel te bereiken neemt het ministerie van Volksgezondheid een aantal stappen.

Om versnippering van informatie tegen te gaan worden de websites van de medicijnautoriteit CBG, het bijwerkingencentrum Lareb, de Nederlandse huisartsen en de apothekers aan elkaar gekoppeld. Een zoekopdracht op een van de websites moet dan in de resultaten informatie van alle websites weergeven.

Begrijpelijke informatie voor laaggeletterden en analfabeten

Het Netwerk Patiënteninformatie, zoals de aanpak wordt genoemd, moet de beschikbare informatie ook begrijpelijker maken. Kenniscentrum Pharos maakt een overzicht van alle informatie, zodat deze ook begrijpelijk is voor bijvoorbeeld laaggeletterden en analfabeten. Animaties kunnen hierbij ook een rol spelen.

'Ik wil dat patiënten zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de mogelijkheden voor hun behandeling', aldus minister Bruno Bruins. 'Dit netwerk helpt daarbij. Zo kunnen mensen samen met hun arts beslissen welke zorg het beste bij hen past.'

Bron: ANP