Het aantal zelfmoorden neemt vaak toe na berichten in de media over bijvoorbeeld de suïcide van een bekend iemand. Tegelijk kunnen berichten over het goed doorstaan van persoonlijke crises zeer waarschijnlijk een daling van het aantal zelfmoorden tot gevolg hebben. Dat zegt het Trimbos-instituut op basis van het onderzoek 'Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.'

Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste tien jaar gestegen: van 1353 in 2007 naar 1917 in 2017, aldus het instituut.

Positieve rolmodellen

Uit het onderzoek bleek onder andere dat positieve rolmodellen en verhalen van mensen die herstelden van hun suïcidaliteit door hulp te zoeken, eraan kunnen bijdragen dat mensen met gedachten aan zelfmoord bij een ander te rade gaan. Dat geldt ook voor het bieden van informatie over hoe je aan die hulp komt.

'Het is belangrijk om mediaprofessionals ervan bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides', aldus het instituut, dat medio januari met een informatiestuk komt voor mensen in de mediawereld.

Heb jij hulp nodig? Je kunt contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Die stichting kun je bellen op 0900 0113 (24/7 bereikbaar), of ga naar 113.nl.

Bron: ANP