Zorgprofessionals binnen de wijkverpleging signaleren steeds meer complexe zorgvragen en overbelaste mantelzorgers, dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Bijna een op de vijf mantelzorgers geeft aan meer zorg te wensen voor zijn naaste. Ook ontbreekt het de helft van de mantelzorgers vaak aan afstemming tussen mantelzorger en wijkverpleging. Verpleegkundigen en verzorgenden geven aan meer werkdruk te ervaren door de toename van het aantal kwetsbare cliënten met complexe zorgvragen.

Afstemming

De afstemming van de wijkverpleging met gemeenten, sociale wijkteams en GGZ-professionals kan beter, zo blijkt uit de resultaten van het onderzoek. Desondanks geven de betrokken verpleegkundigen en verzorgenden aan dat de meeste zorgvragers hen goed weten te vinden. Voor mensen met psychiatrische problemen of mensen met een migratie-achtergrond blijkt goede toegang naar wijkverpleging nog niet vanzelfsprekend.

Overwegend positief

Toch zijn cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals overwegend positief over de huidige wijkverpleging. Cliënten vinden de zorg belangrijk om zich langer thuis te kunnen redden en waarderen het dat ze zelf meebeslissen over het tijdstip en type van zorg.

Bron: NIVEL