75 procent van de pollrespondenten weet niet dat er vergoedingen zijn waar mantelzorgers voor in aanmerking kunnen komen. Dat blijkt uit een peiling van Dokters van Morgen. 336 mensen vulden de poll in. 82 procent van de mantelzorgers krijgt geen vergoeding voor de zorg die hij of zij geeft aan een hulpbehoevende naaste. 18 procent van de mantelzorgers krijgt daar wel een bedrag voor.

Van de mensen die aangeven wel een vergoeding te krijgen, verwijzen vele naar de 'mantelzorgwaardering' die vanuit de gemeente wordt uitgekeerd. Zo schrijft een respondent: 'Ik krijg een keer in het jaar een VVV-cadeaubon als vergoeding voor mantelzorg'. En een ander: 'Ik krijg éénmalig 50 euro per jaar. Voor meer dan 40 uur mantelzorg per week. En dat naast mijn gewone werkweek van 40 uur!

'Mantelzorgwaardering is geen vergoeding'

Volgens Fleur Kusters van MantelzorgNL moet die 'mantelzorgwaardering' ook niet gezien worden als vergoeding voor mantelzorgers. Het gaat om een compliment, het is nadrukkelijk geen vergoeding voor het werk van de mantelzorger.

Mantelzorgers kunnen wel betaald worden via een persoonsgebonden budget (pgb), dat moet worden aangevraagd via de zorgbehoevende.

Maar, zo merkt een respondent terecht op: 'Zodra mantelzorg betaald wordt ben je geen mantelzorger meer, maar een informeel zorgverlener, uit het eigen netwerk. Mantelzorg is per definitie onbetaald. Natuurlijk heeft het wèl een grote economische waarde, naast de maatschappelijke en relationele'. In dit artikel leggen we uit welke verschillende soorten vergoedingen er zijn.

Respondenten laten ons ook weten dat zij soms te maken hebben met hoge reiskosten. Zo schrijft iemand ons: 'Een tegemoetkoming voor reiskosten zou prettig zijn. En gratis parkeren bij het ziekenhuis, nu lopen de kosten best wel op'. Helaas bestaan er geen algemene vergoedingen voor reiskosten die mantelzorgers maken. In het artikel vind je ook tips om op die kosten te besparen.