Kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen hebben mogelijk een één tot twee maal hogere kans om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad.

Hoewel hard bewijs ontbreekt, zegt de Gezondheidsraad wel over aanwijzingen te beschikken dat de elektromagnetische velden het risico op gezondheidsproblemen bij kinderen vergroot.

'Factoren als toeval vallen niet uit te sluiten'

In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie, ofwel bloedkanker. 'Blootstelling aan magnetische velden die de lijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, al vallen andere (onbekende) factoren of toeval niet uit te sluiten. De kans op het krijgen van kinderleukemie lijkt naar schatting met een factor 1,2 verhoogd te zijn bij kinderen die binnen ongeveer 50 meter van een bovengrondse elektriciteitslijn wonen', stelt de raad.

Volgens het rapport zijn ondergrondse elektriciteitskabels en transformatorhuisjes, waar ook elektromagnetische velden vandaan komen, mogelijk ook schadelijk voor de gezondheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou daarom moeten overwegen om het voorzorgsbeleid, dat al geldt voor hoogspanningslijnen, uit te breiden naar stroomkabels onder de grond. 'Omdat magnetische velden niet tegengehouden worden door bodem of bouwmaterialen.'

Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden zijn maatregelen om mensen te beschermen tegen mogelijk schadelijke stralingen uit transformatorhuisjes en ondergrondse kabels ingewikkeld en duur. Het moet daarom goed overwogen worden of dit zinvol is.

100.000 transformatorhuisjes

Volgens het platform zijn er meer dan 100.000 transformatorhuisjes, die vaak midden in woonwijken staan. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om geen nieuwe huizen dichtbij transformatorhuisjes te bouwen. Bestaande woningen kunnen blijven staan.

Uit eerder onderzoek bleek al dat het risico op leukemie groter is bij kinderen die dichtbij hoogspanningskabels wonen, waar de magneetgolven sterker zijn.

Volgens de Gezondheidsraad is er mogelijk ook een verband tussen magnetische velden en kinderen die een hersentumor krijgen, hoewel de aanwijzingen hiervoor minder sterk zijn.

Het ministerie van Infrastructuur bestudeert het rapport en zegt 'snel' met een reactie te komen.

Bron: ANP