In ongekend tempo worden nu vaccins ontwikkeld die moeten beschermen tegen het coronavirus. En in al even ongekend tempo sluiten overheden contracten met farmaceuten om die vaccins vast voor eigen volk te reserveren. In die gekte gaat de vraag verloren wat een rechtvaardige verdeling zou zijn van die nog schaarse vaccins.

Een internationale groep wetenschappers stelt én beantwoordt die vraag vandaag in vakblad Science, schrijft Trouw. De groep bestaat uit epidemiologen, economen, filosofen en ethici. Een van hen is Lisa Herzog, assistent-professor politieke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

'Vaccin kan het best naar bevolkingsaantal verdeeld worden'

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat ervan uit dat vaccins het best naar bevolkingsaantal verdeeld kunnen worden, zodat in een eerste fase 3 procent van de mensen in alle landen gevaccineerd kan worden, en in een tweede fase 20 procent. Geen goed idee, zegt de groep wetenschappers in Science.

Herzog: 'Je houdt dan helemaal geen rekening met de schade die het virus aanricht omdat mensen overlijden of blijvende gezondheidsschade oplopen. Een verdeling puur naar aantallen inwoners betekent dat er een verlies zal zijn aan gezonde levensjaren, terwijl je dat had kunnen voorkomen. Dat is ethisch onjuist.'

Bron: ANP MediaWatch / Trouw