Negen op de tien vrouwen met borstkanker zijn bang dat de ziekte terugkeert na de behandeling, dat de kanker uitzaait of dat ze eraan overlijden, dat meldt de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Die angst moet bespreekbaar worden gemaakt onder artsen en patiënten, stelt de vereniging.

Voor een derde van de groep heeft de angst een grote impact op hun leven. De meeste deelnemers aan het onderzoek geven aan graag over die angst te willen praten, maar dat gebeurt alleen als zij er zelf over beginnen.

Terugkeer of uitzaaiing

Het onderzoek is gedaan onder 603 vrouwen met borstkanker, of vrouwen die een hoge kans daarop hebben. BVN maakt de resultaten van de studie bekend in de borstkankermaand, oktober.
Zes van de tien ondervraagden is bang dat de ziekte na behandeling terugkeert. De helft van de vrouwen vreest uitzaaiingen, en een kwart is bang eraan te overlijden, heeft angst voor de bijwerkingen of vreest beperkingen in hun werk, gezin of sociale leven.

Praten over angstgevoelens

Twee derde wil graag met zorgverleners in het ziekenhuis over de angstgevoelens praten. In 70 procent van de gevallen is dat overigens ook gebeurd, meestal met een verpleegkundige en vooral rond de diagnose, behandeling en kort daarna, aldus de vereniging.

Bij de huisarts wordt er echter nauwelijks over de angst gesproken, terwijl die juist tijdens en na de behandeling een grote rol heeft, stelt de BVN. Zes van de tien deelnemers aan het onderzoek ziet graag dat de huisarts daar aandacht aan besteedt, in een kwart van de gevallen gebeurde dat ook. 

'Angst is er in veel gedaanten en angst verandert met de tijd', vertelt Mirjam Velting, belangenbehartiger bij BVN. 'Het is belangrijk dat angst op verschillende momenten ter sprake wordt gebracht'. 

Bron:  Borstkankervereniging Nederland