De milieuzone die Rotterdam twee jaar geleden instelde, heeft ervoor gezorgd dat de lucht in de stad nu stukken gezonder is. Ook de regeling waarbij subsidies worden verstrekt als mensen hun oude, vervuilende auto of bestelwagen laten slopen, heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit. Dat meldde de gemeente Rotterdam vrijdag.

Tussen oktober 2015 en november vorig jaar is de uitstoot van roet en stikstofdioxide met respectievelijk 29 en 12 procent afgenomen. Dat heeft een positief effect op de gezondheid, aldus de gemeente.

Rotterdam voldoet nog niet op alle plekken aan de normen

De luchtkwaliteit in Rotterdam is lange tijd slechter geweest dan in veel andere Nederlandse steden en regio's. Er zat bijvoorbeeld relatief veel roet in de lucht. Rotterdam voldoet overigens nog steeds niet op alle plekken aan de Europese milieunormen. Op de drukste wegen werd 50 procent van het roet veroorzaakt door de uitstoot van gemotoriseerd verkeer.

5000 auto's van Rotterdammers naar de sloop

'Gezondere lucht is van levensbelang, daarom het stevige maatregelenpakket', aldus wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid en mobiliteit). Ruim 5000 Rotterdammers hebben voor 1 januari 2017 hun oude auto voor de sloop aangeboden. 'We konden niet wachten tot alle inwoners in een schonere auto rijden en bedrijven hun wagenpark verduurzamen.'

Slooppremie zorgt voor afname vieze auto's

Elke dag rijden er bijna 500.000 auto's door de binnenstad van Rotterdam, waar de milieuzone van kracht is. Het aantal oude auto's op benzine of diesel neemt onder meer door de slooppremie snel af.

Bestelwagens geweerd

In maart maakte de gemeente Amsterdam bekend dat het aantal vervuilende ritten door bestelwagens sinds de instelling van een milieuzone op 1 januari met twee derde was afgenomen. Bestelwagens ouder dan zeventien jaar mogen het gebied binnen de ringweg A10 niet meer in.

Bron: ANP