In Amsterdam blijft alleen de lucht in het Vondelpark, qua fijnstof en stikstofdioxide (NO2), onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit het jaarboek Amsterdam in cijfers 2017 van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek.

De lucht in Amsterdam wordt schoner, maar de concentraties fijnstof en stikstofdioxide (NO2) zijn nog altijd relatief hoog.

Luchtvervuiling in Amsterdam

Wat fijnstof betreft liggen de concentraties onder de Europese norm, maar wel boven de strengere norm van de WHO. Als het gaat om het uitlaatgas NO2 is er in de aflopen jaren een aanzienlijke verbetering opgetreden, ondanks de groei van het autoverkeer in de stad. De concentratie daalde van 59 microgram per kubieke meter in 2006 naar 42 microgram in 2016. De luchtkwaliteit wordt op tien plaatsen in Amsterdam gemeten.

Bron: ANP