Als zware rokers en ex-rokers regelmatig een CT-scan van hun longen laten maken, worden tumoren eerder opgespoord en daalt de sterfte aan longkanker met een kwart. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een proefbevolkingsonderzoek onder ruim 13.000 Nederlandse en Belgische mannen, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in vakblad The NEJM. 

Van de 13.000 mannen tussen de 50 en 75 jaar kreeg de helft in ruim vijf jaar tijd vier keer een CT-scan, de andere helft niet. Daarna werden ze tien jaar lang gevolgd. In de gescreende groep stierven 160 mannen aan longkanker, in de controlegroep 210, een verschil van 24 procent.

Tijdige opsporing geeft meer kans op genezing

Van de ontdekte tumoren verkeerde in de screeningsgroep 59 procent in het beginstadium, in de controlegroep ging het om slechts 14 procent. 'Als we de kanker eerder ontdekken, geeft dat patiënten meer kans op genezing', zegt longarts Robin Cornelissen, voorzitter van de projectgroep longkankerscreening van de Nederlandse vereniging van longartsen en radiologen.

Bron: ANP MediaWatch / Volkskrant