Het Longfonds wil patiënten, artsen en onderzoekers verenigen om samen de nieuwe chronische longziekte te bestrijden die ontstaat als het coronavirus uit het lijf is vertrokken. Dat schrijft Trouw.

Het Longfonds waarschuwt dat het voortwoekerende coronavirus in veel gevallen leidt tot een nieuwe chronische longziekte. De littekens in de longen veroorzaken een soort longfibrose, maar met een totaal andere oorzaak. De nieuwe ziekte die naast astma en COPD komt te staan, heeft ook al een naam: CALD, wat staat voor Covid Associated Lung Disorder.

Onbegrepen klachten

Om te voorkomen dat patiënten na genezing van corona jarenlang blijven rondlopen met onbegrepen klachten, zoals bij de andere overgesprongen dierziekte Q-koorts gebeurde, wil het Longfonds hen in een vroegtijdig stadium registreren en koppelen aan medische zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Patiënten met CALD moeten wat het Longfonds betreft ook gevolgd kunnen worden. Daarom is een speciaal digitaal 'Coronalongplein' ontwikkeld dat sinds donderdag toegankelijk is. Ruim vijfhonderd ex-coronapatiënten met CALD-klachten hebben zich al gemeld, maar de verwachting is dat dit er veel meer worden.

Wat is het Coronalongplein?

Het Coronalongplein is een digitaal platform voor mensen met longklachten door het coronavirus. Het is een plek voor informatie, lotgenotencontact, hulp én onderzoek.

De concrete vragen die worden gesteld en de problemen die worden aangedragen, dienen ook als basis voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus.

Effecten coronavirus op de lange termijn

'We krijgen zo een beeld van de medische en psychosociale problemen van corona op de langere termijn. Dit beeld wordt sturend voor de ontwikkeling van zorg en onderzoek', zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds op de eigen site.

Op het Coronalongplein kunnen mensen ook een zogenoemde 'ziektelastmeter' invullen. 'Zo kunnen ze inzicht krijgen in de ernst van hun klachten en eventueel doorverwezen worden naar de juiste zorgprofessional', meldt het fonds.

Coronalongplein.nl is ontstaan uit een samenwerking tussen het Longfonds en de Long Alliantie Nederland (LAN). Ook Zilveren Kruis werkt mee.

Bron: ANP MediaWatch / Trouw