Ook jongeren met een psychische stoornis kunnen in de toekomst terecht bij het loket voor langdurige zorg. Het kabinet heeft de zogeheten Wet langdurige zorg opengesteld voor ggz-patiënten, maar de Tweede Kamer heeft meteen geregeld dat de wet ook voor jongeren wordt verruimd.

Jonge ggz-patiënten vallen nu nog onder de jeugdhulp en zijn voor zorg aangewezen op de gemeente. Maar een flink aantal van hen past beter in de langdurige zorg, vinden D66, CDA, VVD, GroenLinks en PVV. Dat scheelt bijvoorbeeld het steeds weer opnieuw moeten aanvragen van zorg en geeft dus rust.

Overwinning voor patiënten

Het kabinet wilde deze jongeren liever onder de hoede van de gemeente laten. Die kijkt niet alleen naar de patiënt, maar ook naar diens gezin. Maar de Kamer geeft staatssecretaris Paul Blokhuis opdracht in kaart te brengen hoeveel kinderen beter af zijn in de langdurige zorg en hun dan toegang te geven tot de Wlz. Het zou gaan om enkele honderden patiënten.

'Het is een overwinning voor cliënten, hun familieleden en de zorgprofessionals die mij wezen op het gat in de wetgeving!', zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Bron: ANP