De Limburgse ggz-instelling Mondriaan kan binnenkort geen zorg meer aanbieden aan een aantal kinderen. Volgens de instelling is dat het gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. Hierdoor moet dezelfde zorg door steeds minder mensen verleend worden.

Werkdruk

Bestuurder Juliette van Eerd zegt in NRC dat ingrijpen nodig is voordat de werkdruk voor psychiaters en verpleegkundigen onverantwoord hoog wordt. ‘Niemand wil dat kinderen de dupe worden van de situatie, maar dit kan zo niet langer.’ In de directe omgeving zijn waarschijnlijk geen goede alternatieven voor de kinderen, omdat het om specialistische zorg gaat.

De instelling behandeld ruim honderd kinderen. Het is nog niet duidelijk hoeveel kinderen straks geen zorg meer kunnen krijgen.

Lage vergoedingen

Mondriaan is niet de enige instelling die gedeeltelijk stopt met het aanbieden van zorg aan kwetsbare kinderen. Vorige week maakte een jeugdbeschermingsorganisatie bekend dat zij geen zorg meer aanbieden in Dordrecht en omgeving. De William Schrikker Groep vindt de vergoedingen te laag om goede kwaliteit te kunnen garanderen. Mogelijk krijgen kinderen uit driehonderd gezinnen volgend jaar niet de zorg die ze nu krijgen.

Bron: Nu.nl