Vrouwen worden wereldwijd gemiddeld nog steeds ouder dan mannen. De mogelijkheid bestaat dat dit genetisch bepaald is. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Duke University.

Voor de studie werden data van meer dan een miljoen mensen wereldwijd bestudeerd, vanaf de achttiende eeuw tot nu. Een van de conclusies die kon worden getrokken was dat de levensverwachting afgelopen eeuw fors is gestegen.

Eerder dit jaar meldde CBS dat we de langere levensverwachting te danken hebben aan toegenomen mogelijkheden op het gebied van opsporing en preventie van ziekten. Ook betere behandelmogelijkheden dragen eraan bij.

Vergelijking

Resultaten van het Amerikaanse onderzoek zijn vergeleken met de levensverwachting van niet-menselijke primaten, zoals chimpansees. Ook bij deze dieren is te zien dat het vrouwelijke geslacht langer leeft. Onderzoeker Susan Alberts denkt daarom dat het verschil tussen mannen en vrouwen ‘evolutionair diep geworteld is’.

Verschillend per land

Het varieert per land hoe groot het verschil tussen mannen en vrouwen is qua levensverwachting. Met tien jaar verschil blijkt de genderkloof in Rusland het grootst. In Nederland ging het in 2014 om 3,4 jaar, terwijl dit in de jaren tachtig nog 6,5 jaar was. Een belangrijke oorzaak van deze afname is dat het verschil in het aantal rokende mannen en vrouwen kleiner is geworden (CBS).

Bron: NU.nl/CBS