De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleide leeftijdgenoten gelijk bleef. 

De levensverwachting van hoogopgeleide vrouwen was in de periode 2015 tot en met 2018 op 65-jarige leeftijd gemiddeld bijna 25 jaar, ruim 4 jaar meer dan die van hun laagopgeleide leeftijdgenoten, maakte statistiekbureau CBS bekend. In de periode 2011 tot en met 2014 was dit verschil nog kleiner dan 3 jaar. Voor 65-jarige, hoogopgeleide mannen was de levensverwachting in 2015 tot 2018 ruim 22 jaar en het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden ruim 5 jaar, tegen ruim 4 jaar in 2011 tot 2014, meldt het CBS.

Leefstijl

Het verschil in levensverwachting heeft vermoedelijk te maken met leefstijl. Zo is het bekend dat mensen met een lager onderwijsniveau vaker roken en overgewicht hebben. Ook hebben deze mannen en vrouwen volgens het CBS vaker gehoorproblemen, gezichtsbeperkingen en aandoeningen aan onder andere gewrichten en spieren.

In 2015 tot 2018 was 62 procent van de vrouwen van 65 jaar of ouder laagopgeleid, 12 procent was hoogopgeleid. Bij mannen was dit volgens het CBS respectievelijk 39 en 25 procent. 

Verschil pensioenleeftijd

Daarbij gaan hoogopgeleide werknemers gemiddeld 8 maanden eerder met pensioen dan mensen met een lagere opleiding. De gemiddelde pensioenleeftijd was vorig jaar 65 jaar.

'Bevries de AOW-leeftijd'

De nieuwste cijfers over de levensverwachting van het CBS onderstrepen volgens FNV het belang van de afspraken over eerder stoppen met werken in het pensioenakkoord. 'Het groeiende verschil in levensverwachting laat zien dat de vakbond terecht bleef hameren op bevriezen van de AOW-leeftijd en het schrappen van de boete op eerder stoppen', aldus FNV.

Kosten ouderenzorg

Nederland kent steeds meer 80-plussers. Wat kost deze groep aan zorg? En, als de groep blijft stijgen, hoeveel is dit over twintig jaar? In 'Ouderenzorg: De taboes op tafel' kijken we naar de zorgkosten van nu en de verwachting voor de toekomst.

Lees meer: Wat kost de ouderenzorg in Nederland?

Bron: ANP / CBS