De Levenseindekliniek zag vorig jaar voor het eerst een lichte daling in het aantal ingewilligde euthanasieverzoeken: 727 tegen 747 in 2017. 'Het is opvallend dat dit gebeurt bij een lichte toename van het aantal hulpvragen. De angst voor strafrechtelijke vervolging leidt tot nóg meer behoedzaamheid', aldus de kliniek.

De Levenseindekliniek is een netwerk van artsen en verpleegkundigen, waarop vanuit heel Nederland een beroep kan worden gedaan.

Volgens bestuurder Steven Pleiter is een verband tussen de daling en de extra voorzichtigheid echter niet bewezen. Een en ander kan ook afhankelijk zijn van de types verzoeken die binnenkwamen. Maar 'artsen van de Levenseindekliniek kiezen voor extra gesprekken en/of een extra beoordeling. Er wordt meer tijd aan het daarvoor ook al zorgvuldige proces besteed', zegt de kliniek.

Artsen zijn voorzichtiger

Ook (huis)artsen in het land zijn behoedzamer geworden. Ze doen eerder een beroep op een consulent euthanasie van de Levenseindekliniek.

Lees ook: Huisarts Bram voert voor het eerst euthanasie uit

In 2018 kwam 3 procent meer aan hulpvragen (2564) bij de kliniek binnen, vergeleken met 2017 (2487). Pleiter spreekt van een stabilisering sinds begin 2017, omdat de stijging eerdere jaren stukken hoger was. 'Door verdere vergrijzing kan nog een toename optreden, maar deze wordt niet meer in dezelfde mate verwacht als in voorgaande jaren.'

Bron: ANP