Kinderen die levenloos op de wereld komen, worden voortaan ook opgenomen in de administratieve systemen van de overheid. De hele Tweede Kamer steunt een wetswijzing om dit te realiseren.

De nieuwe wet, die met terugwerkende kracht ingaat, is het gevolg van een breed gesteund initiatief van ouders van een doodgeboren kind. Zij zien de opname van hun kind in de Basis Registratie Personen van de overheid als een vorm van erkenning.

Bron: ANP