Bijwerkingencentrum Lareb roept op tot betere bewaking van gevolgen van overschakeling op een ander merk geneesmiddel. Meestal gaat het overstappen prima, maar soms is sprake van bijwerkingen of verminderde werkzaamheid.

Over de afgelopen tien jaar waren er 2500 meldingen van, maar het aantal is vooral de laatste twee jaar extra opgelopen. In totaal zijn er bij circa twintig wijzigingen van merk gevolgen gemeld. Lareb benadrukt dat artsen en patiënten zulke effecten vooral moeten melden, omdat dat nodig is om uit te vinden wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Hier kun je de bijwerkingen melden.

Fragment gemist: medicijnwissel

Apothekersvereniging waarschuwt voor substitutie bij bepaalde geneesmiddelen

Meestal vindt 'substitutie' van een merk plaats omdat zorgverzekeraars dat willen, maar het kan ook nodig zijn doordat een bepaald merk onvoldoende voorradig is. Apothekersvereniging KNMP ontraadt vervanging bij bepaalde groepen geneesmiddelen, zoals anti-epileptica. 'Toch komt dit in de praktijk voor', aldus Lareb.

CBG: niet iedere patiënt is hetzelfde

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zegt dat het erg belangrijk is dat artsen en apothekers 'de patiënt voor ogen houden'. 'Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele, maar niet iedere patiënt is hetzelfde.'

Wat is het preferentiebeleid precies?

Zorg.nu besteedde eerder aandacht aan het zogeheten preferentiebeleid, wat inhoudt dat zorgverzekeraars een voorkeur uitspreken voor het goedkoopste medicijn in zijn soort. Wij leggen in twee animatiefilmpjes uit wat het preferentiebeleid precies en of er verschil zit tussen generieke en oorspronkelijke medicijn. Ook hebben we zelf onderzoek gedaan naar bijwerkingen door het wisselen van medicijnen.

Bron: ANP