Er komt een telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken om verwarde personen. Dat heeft het Schakelteam Personen met verward gedrag bekendgemaakt.

Het Schakelteam heeft de toezegging van het nieuwe nummer gekregen van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Maar welk nummer het gaat worden en wanneer het er is, is nog niet bekend.

Koppeling aan regionale meldpunten

Het nieuwe nummer wordt gekoppeld aan regionale meldpunten, die snel de juiste ondersteuning moeten regelen. 'Dit is een geweldig stap vooruit voor iedereen die zich bekommert om iemand maar niet weet waar snel deskundige hulp is te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel mensen gaat helpen', zegt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam.

Nu komen er elke dag veel meldingen over verwarde mensen bij 112 binnen. Daar is dit alarmnummer niet voor bedoeld.

Een derde van gemeenten geen goede aanpak

Van alle gemeenten verwacht twee derde per 1 oktober een goed werkende aanpak te hebben voor mensen met verward gedrag. Maar een derde heeft dat dus nog niet, blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam.

Daarin komt ook naar voren dat de 'ketenpartners' (cliënt- en familieorganisaties, woningcorporaties, politie en justitie en zorgorganisaties) nog veel verbeterpunten zien. Zo moet er een blijvende regeling komen voor passend vervoer van verwarde mensen, de locaties waar ze worden beoordeeld en voor meld- en adviespunten die 24 uur per dag open zijn.

Schakelteam stopt per 1 oktober

Het Schakelteam stopt op 1 oktober met zijn werkzaamheden. Het werd in 2016 in het leven geroepen om een brede aanpak op te zetten voor mensen die verward gedrag vertonen, ook als die strafbare feiten hebben gepleegd, gevaarlijk lijken, zorg mijden en geen eigen netwerk hebben.

'Er vallen nog steeds mensen tussen wal en schip'

Het Leger des Heils vindt dat er voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving te weinig wordt gedaan, ondanks de inspanningen van het Schakelteam in de afgelopen twee jaar. 'Het belang van onderdak, werk en inkomen, een sociaal netwerk en ondersteuning wordt nog onvoldoende erkend', stelt Cornel Vader, directeur van de hulporganisatie. Volgens hem laat de samenwerking tussen de verslavingszorg, GGZ en opvangorganisaties te wensen over. 'Er vallen nog steeds mensen tussen wal en schip. Hulp komt te laat of niet op gang, waardoor de situatie vaak onnodig verergert'.

Meer meldingen over verwarde mensen

De politie heeft in de eerste helft van het jaar 44.135 meldingen over mensen met verward gedrag ontvangen. Dat is een stijging van bijna zeven procent ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste helft van 2017 was het totaal aantal meldingen nog 41.082

'Zorgwekkende stijging'

Korpschef Erik Akerboom noemt de stijging zorgwekkend: 'De politie moet vaak met spoed uitrukken voor noodsituaties door personen met verward gedrag. Dat is een zorgelijke trend, want het levert druk op in de wijken en dus ook in de basisteams. Als mensen hulp nodig hebben, bellen zij in toenemende mate de politie', aldus Akerboom.

Bron: ANP