Arnhem krijgt een totaalverbod op de verkoop van lachgas. De Gelderse hoofdstad had al een verbod op de verkoop van lachgas op straat in het centrum en tijdens evenementen, maar breidt dat vanaf dinsdag uit door ook de verkoop in de horeca en in de detailhandel te verbieden. Horecazaken die lachgas verkopen, krijgen zeer binnenkort te horen dat ze daar onmiddellijk mee moeten stoppen, anders staat er een handhaver op de stoep.

Arnhem is naar eigen zeggen de eerste gemeente in Nederland met een totaalverbod. Volgens de gemeente biedt de wet Milieubeheer daarvoor de mogelijkheid. Die wet schrijft namelijk voor dat een verkoper verplicht is gevaren voor mens en milieu te voorkomen. Omdat gebruik van lachgas volgens Arnhem wel degelijk gevaarlijk kan zijn, handelt een verkoper in strijd met de wet. Hij kan dat weten, omdat op een lachgastank staat dat het gas niet voor inhalatie is bedoeld, stelt de gemeente.

Lachgaspatronen verkopen ook strafbaar

Volgens Arnhem is het gebruik van lachgas gevaarlijk voor de gezondheid van jongeren, die het middel het meest gebruiken. Ook levert lachgas problemen op voor de openbare orde, de verkeersveiligheid en het milieu. Burgemeester Ahmed Marcouch: 'Ik kan dat niet zomaar aankijken. We moeten de verkoop stoppen en ik doe er alles aan om het in de kiem te smoren.'

Kroegen die lachgaspatronen gaan verkopen als ze geen met gas gevulde ballonnen meer mogen verhandelen, zijn volgens Arnhem nog steeds strafbaar. Dat valt namelijk onder kleinhandel vanuit een horecazaak en dat verbiedt de Drank- en Horecawet. Gaspatronen verkopen op straat valt onder het gemeentelijke ventverbod. Desnoods breidt Arnhem het gebied waarin niet gevent mag worden verder uit. Desondanks sluit de gemeente niet uit dat het eerste totaalverbod van Nederland tot een rechtszaak zal leiden, zo waarschuwt Marcouch de gemeenteraad.

Update 31 oktober: veel animo voor plan in andere steden

Het totaalverbod op de verkoop van lachgas in Arnhem via de wet Milieubeheer trekt veel belangstelling van andere grote gemeenten in het land. Sinds Arnhem dinsdag dit totaalverbod afkondigde, hebben zich tientallen gemeenten gemeld die willen weten hoe de Gelderse hoofdstad dat aanpakt, aldus een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Veel grote gemeenten verbieden lachgas al op straat of bij evenementen. Een totaalverbod leek echter juridisch onmogelijk omdat lachgas geen verboden middel is, maar Arnhem denkt de oplossing in handen te hebben.

De wet Milieubeheer schrijft voor dat iemand die iets verkoopt verplicht is gevaren voor mens en milieu te voorkomen. Omdat gebruik van lachgas gevaarlijk kan zijn, handelt een verkoper volgens Arnhem in strijd met de wet. Op basis daarvan kan de verkoop van het gas verboden worden in horeca en detailhandel.

Deze zomer pleitten de gemeenten nog voor landelijk beleid tegen lachgas. Artsen waarschuwen voor mentale en fysieke schade bij jonge gebruikers van het gas.

Bron: ANP