KWF Kankerbestrijding kent 32 miljoen euro toe aan nieuwe onderzoeksprojecten op het gebied van kankerbestrijding. In totaal krijgen 54 verschillende projecten een vergoeding.

Experts uit binnen- en buitenland beoordelen projecten die mogelijk worden gefinancierd. Op basis van deze resultaten brengt de KWF Adviesraad een advies uit over het financieringsbesluit, waarna de organisatie zelf beslist. De projecten die steun krijgen variëren van immunotherapie tot vroegdiagnostiek en van kanker aan de tong tot darmkanker. 

Jongvolwassenen met kanker

KWF Kankerbestrijding steunt onder andere een grootschalig landelijk onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam dat de perspectieven voor jonge kankerpatiënten wil verbeteren. Uit eerder onderzoek van het KWF is gebleken dat jongvolwassenen met kanker verschillende problemen ervaren, daar moet nieuw onderzoek iets aan veranderen.

Oncoloog Winette van der Graaf is blij met de subsidie: 'Dit is fantastisch. Nu kunnen we de komende vijf jaar een uniek, landelijk onderzoeksplatform opzetten waarin we gegevens van 4000 jongvolwassenen verzamelen. Gegevens om beter te kunnen begrijpen wat de risicofactoren voor het krijgen van kanker op jongvolwassen leeftijd zijn, waarin tumoren verschillen van die van kinderen en ouderen, en wat het betekent in het dagelijks leven om op deze leeftijd kanker te krijgen.'

Het Antoni van Leeuwenhoek krijgt in totaal bijna 8 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding voor negen onderzoeksprojecten.

Bas Mulder Awards 

Daarnaast steunt het KWF vier projecten die een Bas Mulder Award – een award voor jonge, talentvolle onderzoekers – hebben gewonnen. Deze projecten worden gefinancierd uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes, een jaarlijkse actie waarbij fietsers of lopers geld inzamelen door een Franse berg te beklimmen. 

Dr. Julie Nonnekens van het Erasmus MC in Rotterdam is een van de vier winnaars. Zij ontvangt 600.000 euro voor haar onderzoek naar de inwendige bestraling van patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET). Dit zijn zeldzame tumoren die van oorsprong uit het hormoonstelsel komen.

Bron: KWF