Een kwart van de studenten slikt ADHD-medicatie, zoals Ritalin en Concerta, zonder dat zij hiervoor een recept hebben. Tachtig procent hiervan slikt het om zich beter te kunnen concentreren op het studiewerk. De rest gebruikt het tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een peiling van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) onder vierhonderd studenten.

Studenten krijgen de ADHD-medicijnen via vrienden of studiegenoten, zo blijkt uit het onderzoek. Ruud Coolen van Braakel, directeur van het IVM, vraagt zich af hoe de handel in elkaar steekt. 'Zitten er commerciële handelaars achter of gaat het om het 'lenen' van de medicatie van een ADHD-patiënt?' Het IVM wil meer inzetten op voorlichting op universiteiten en hogescholen.

Studenten slikken steeds vaker ADHD-medicatie

Het IVM beweert dat het onderzoek onder een selectieve groep van universitaire studenten en hbo’ers is uitgevoerd en daardoor niet representatief is voor alle studenten in Nederland. Het IVM vindt wel dat de uitkomsten van het onderzoek 'aansluiten bij de gesignaleerde trend van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten.' In 2015 bleek uit onderzoek van onderzoeksbureau No Ties in opdracht van NOS op 3 dat tien procent van de studenten aan zogeheten breindoping zit.

Bijwerkingen van methylfenidaat

Het gebruik van de werkzame stof methylfenidaat in ADHD-medicatie is door het College Beoordeling Geneesmiddelen afgekeurd. Tot februari 2017 kreeg het bijwerkingencentrum Lareb bijna 1200 meldingen van bijwerkingen binnen die het gevolg zouden zijn van het gebruik van methylfenidaat. De gemelde bijwerkingen waren zelfmoordneigingen, depressie, hart- en vaataandoeningen, slapeloosheid en angst.

Bron: Nu.nl