Hoewel de kortstondige griepepidemie vorige week door gezondheidsinstituut Nivel nog als beëindigd werd verklaard, is het aantal mensen met griepachtige klachten de afgelopen week juist weer toegenomen.

Nivel meldt woensdag dat er gemiddeld 104 mensen per 100.000 inwoners met griepverschijnselen zijn gemeten in de landelijke monitor. Dat is boven de grens voor een griepepidemie. Volgens het gezondheidsinstituut is echter pas sprake van een doorstart van de griepepidemie als dat aantal ook de komende week boven deze grens ligt. Daarnaast moeten dan in voldoende neus- en keelmonsters influenzavirussen worden aangetoond.

'Stijging hangt waarschijnlijk samen met toenemende onrust rond coronavirus'

De stijging van het aantal grieppatiënten was vorige week in heel Nederland zichtbaar, maar de hoogste aantallen (179 mensen met griepverschijnselen per 100.000 inwoners) werden gemeten in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Bij de patiënten met griepachtige klachten werd bij 40 procent een influenzavirus gevonden. De stijging van het aantal griepgevallen en bezoeken aan de huisarts hangt volgens Nivel zeer waarschijnlijk samen met de onrust rond het nieuwe coronavirus.

Bron: ANP