Apothekersorganisatie KNMP heeft online filmpjes geplaatst waarin medicijngebruik wordt uitgelegd in gebarentaal. Het doel is goed medicijngebruik onder doven en slechthorenden te bevorderen.

De 24 filmpjes zijn onderdeel van de campagne 'Kunt u dat even uitleggen'? De KNMP startte deze campagne om goed medicijngebruik onder laaggeletterde en dove patiënten te bevorderen. De filmpjes kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

'Van levensbelang'

Rob Klaassen, zelf slechthorend, zegt tijdens de lancering van de campagne: 'Doven leven in een stille wereld en krijgen geen informatie van buitenaf. Daarom hebben ze extra uitleg nodig'. De filmpjes zijn in gebarentaal vertaald door Selena den Besten, zelf doof. Ze deed dit samen met Bo Moerland-den Haan, tolk Nederlandse Gebarentaal. Den Besten: ‘De vertaalde filmpjes maken hopelijk duidelijk hoe medicijnen gebruikt moeten worden. Deze informatie is volgens mij van levensbelang’.

Bron: KNMP