Aan de nieuwe wet op orgaandonatie, die in de Eerste Kamer wordt behandeld, zitten op het vlak van wilsbekwaamheid nogal wat haken en ogen. Daarvoor waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vrijdag in een brief aan de Senaat. Artsen moeten volgens het wetsvoorstel vaststellen of de overledene tijdens registratie wilsbekwaam was.

'Hoe kan een arts zich ervan vergewissen dat de overledene wilsbekwaam was ten tijde van zijn registratie, een eis in het voorstel? Ook nabestaanden zullen dit niet altijd kunnen. De KNMG vreest discussies en praktische problemen', aldus de belangenorganisatie.

'Hoe moeten artsen handelen bij twijfel over wilsbekwaamheid?'

'In het wetsvoorstel staat enerzijds dat geen donatie plaatsvindt bij twijfel over de vraag of iemand wilsbekwaam was of echt in staat was de overheidsinformatie te begrijpen. Anderzijds kunnen nabestaanden van volwassenen die hun hele leven wilsonbekwaam waren wél toestemming geven voor orgaandonatie. Hoe moeten artsen handelen bij twijfel over de wilsbekwaamheid van de overledene?'

Orgaandonor tenzij anders aangegeven

In het D66-voorstel voor actieve donorregistratie, dat al door de Tweede Kamer is aangenomen, worden alle Nederlanders orgaandonor tenzij ze zelf anders aangeven. Naast donoren en niet-donoren worden mensen die niet reageren op een brief van de overheid in het Donorregister geregistreerd als orgaandonor onder de noemer 'geen bezwaar'.

De KNMG spreekt zich naar eigen zeggen niet uit voor of tegen het systeem van actieve donorregistratie, maar maakt zich wel zorgen over de werkbaarheid voor artsen op onderdelen van het voorstel. De NVIC, waarin artsen op de intensive care zich hebben verenigd, liet eerder juist weten wel uit de voeten te kunnen met het wetsvoorstel. Deze artsen zien geen onoverkomelijke problemen bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid in een nieuw stelsel.

Bron: ANP