De afgelopen twee jaar zijn hoger opgeleiden en gezonde mensen er meer op vooruitgegaan dan laagopgeleiden en mensen met een ziekte of handicap. Ook de verschillen in leefsituatie van werkenden ten opzichte van niet werkenden en hoge ten opzichte van lage inkomens, werd groter. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport. De sociale staat van Nederland 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat dinsdag is gepubliceerd.

Volgens de onderzoekers tonen de resultaten aan dat er in Nederland sprake is van 'groeiende scheidslijnen in de samenleving'. Opvallend noemt het bureau dat mensen met een slechte leefsituatie ook minder tevreden zijn over hun leven. Deze groep mensen gaf zijn eigen leven in 2008 nog een 7,2, vorig jaar was dat gedaald naar 6,6.

Nederlanders zijn tevreden

In algemene zin zijn Nederlanders onverminderd tevreden met hun leven. Zij waarderen het - net als vorig jaar - gemiddeld met een 7,8. Ook het tevredenheidscijfer van mensen met een goede levenssituatie bleef gelijk ten opzichte van een jaar eerder, op 8,2.

'Kwaliteit van leven toegenomen'

Volgens het SCP is de kwaliteit van leven van Nederlanders in de afgelopen 25 jaar beter geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie.

Minister wil maatregelen nemen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zegt in een reactie dat het kabinet maatregelen gaat nemen om kwetsbare groepen tegemoet te komen. Hij wijst op de aanpak van schuldenproblematiek en het verkleinen van het verschil tussen flexbanen en vaste banen in het regeerakkoord. Koolmees is 'blij' dat de tolerantie in de samenleving lijkt toegenomen, maar hij 'ziet ook wat er misgaat'.

Bron: ANP