De kloof tussen financieel gezonde en minder presterende ziekenhuizen in Nederland wordt steeds groter. Van de 68 algemene ziekenhuizen scoren er vijftien een onvoldoende als het gaat om hun financiële prestaties, 28 ziekenhuizen scoren een acht of hoger. Dat concludeert accountants- en advieskantoor BDO in een rapport op basis van jaarverslagen.

Het gemiddelde rapportcijfer daalde van een 7,1 vorig jaar naar een 6,8 dit jaar. 'Ziekenhuizen die langdurig te maken hebben met achterblijvende financiële resultaten, lopen onverminderd risico failliet te gaan', aldus het kantoor.

De ziekenhuizen verdienden vorig jaar gezamenlijk 252 miljoen euro, 30 miljoen minder dan het jaar daarvoor. BDO noemt de verslechtering zorgelijk. Het risico bestaat dat er onvoldoende geld is voor noodzakelijke investeringen, waaronder innovatie, te financieren.

Ziekenhuizen die fuseerden, presteren het eerste jaar na de fusie meestal slechter. Bij zes van de negen ziekenhuizen die in 2014 of 2015 fuseerden, is de financiële positie verslechterd. Bij één ziekenhuis bleef de financiële prestatie gelijk. Twee gefuseerde ziekenhuizen slaagden erin direct hun financiële positie te verbeteren.

Bron: ANP