Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben terecht geklaagd over tarieven voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat zegt het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het gaat om tarieven voor 2014 en 2015, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelde. Het CBb oordeelde al eerder dat er fouten waren gemaakt en dat de tarieven opnieuw moesten worden vastgesteld.

Correcties waren onvoldoende

De NZa paste correcties toe, maar kwam daardoor op nog hogere tarieven uit. Het CBb zegt dat het aanvullende kostprijsonderzoek nog steeds 'van onvoldoende kwaliteit is om als basis te dienen voor de tarieven'.

Nieuwe oplossing

Het is nu aan NZa om ofwel een nieuw kostenonderzoek te verrichten 'ofwel te kiezen voor een andere oplossing die recht doet aan de ontstane situatie', aldus het CBb volgens rechtspraak.nl.

Bron: ANP