Als een van de eerste in Nederland vangt Kinderopvang Berend Botje geen kinderen meer op als ze niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond, de zogenoemde BMR-vaccinatie. Meer dan 3000 kinderen zitten in de peuteropvang, buitenschoolse opvang of op een kinderdagverblijf van Berend Botje, verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland.

'Vanaf 1 juli worden kinderen alleen nog toegelaten tot de locaties als ze deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma', zo staat in een brief aan ouders en verzorgers. 'De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden, dat is ook een van onze kerntaken.' Als een kind om medische redenen niet, of nog niet kan worden gevaccineerd, bespreekt de Noord-Hollandse opvang mogelijke alternatieven met de ouders of verzorgers en de behandelend arts.

Met het besluit loopt de organisatie vooruit op een wet die moet regelen dat kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren. D66 diende het wetsvoorstel een halfjaar geleden in uit bezorgdheid over de afnemende vaccinatiegraad in Nederland. De Tweede Kamer moet er nog een besluit over nemen.

Mazelenuitbraak

Eerder deze maand bleek dat kinderen op een Haagse crèche besmet waren met mazelen en in studentenhuizen in Utrecht brak de infectieziekte bof uit.

Uit een rondgang van de NOS langs circa honderd kinderdagverblijven, twee weken geleden, bleek dat een kwart al eens niet-gevaccineerde kinderen heeft geweigerd. Maar zolang de wet niet is aangenomen mogen ze dat officieel niet doen. Kinderdagverblijven mogen volgens de Geschillencommissie Kinderopvang niet discrimineren en in hun aannamebeleid mogen ze geen onderscheid maken tussen kinderen.

Bron: ANP