Het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling moet de komende tien jaar worden gehalveerd. Volgens de laatste cijfers zijn jaarlijks ongeveer 119.000 kinderen de dupe van geweld en sterven er enkele tientallen aan de gevolgen hiervan. Onder meer een verplichte opvoedcursus voor ouders, veel betere informatie-uitwisseling en een meldcode voor alle beroepen met geheimhoudingsplicht moeten zorgen voor een doorbraak.

Dat bepleit de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die maandag in Amsterdam zijn eindrapport presenteerde. 'In iedere klas is wel één kind slachtoffer van kindermishandeling', zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, voorzitter van de groep met deskundigen die zitting hadden in de taskforce. Volgens hem zijn er forse maatregelen nodig om het probleem op te lossen, iets wat de taskforce de afgelopen vier jaar onvoldoende is gelukt.

Verplichte voorlichting

'Het is zo'n probleem waarvan mensen zeggen: dat zal voor altijd blijven bestaan. Maar dat hoeft niet zo te zijn', meent de voorzitter. In het rapport komt de groep met tien punten die moeten leiden tot verandering. 'We hebben te lang gezegd het is te ver weg en te ingewikkeld.'

Een van de punten is verplichte voorlichting over opvoeding voor ouders. 'Het is heel normaal dat je een cursus volgt als voorbereiding op de bevalling, maar het is ook belangrijk om je voor te bereiden op de opvoeding', aldus Van der Laan. Een ander belangrijk knelpunt is informatiedeling. De mate waarin professionals informatie uitwisselen, kan verschil uitmaken tussen leven en dood. Het niet melden moet volgens de taskforce dan ook arbeidsrechtelijke of tuchtrechtelijke gevolgen hebben.

Vechtscheidingen

Ook moet er meer aandacht komen voor het kind bij vechtscheidingen. Enkele tienduizenden kinderen zitten jaarlijks in zo'n situatie. Volgens de taskforce moet veel meer naar de belangen van kinderen worden gekeken in plaats van die van de ouders, bijvoorbeeld als het gaat om wie het gezag krijgt.

Week van de Kindermishandeling

Het rapport van de taskforce, ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, is een advies dat de komende tijd nader moet worden uitgewerkt. Maandag begon ook de Week van de Kindermishandeling, onder het motto #ikkijknietweg.

Bron: ANP