Vermoeidheid en concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van werken in een kantoortuin. Dat concludeert De Monitor na onderzoek onder zo'n negentig bedrijfsartsen. En die zaken kunnen er weer voor zorgen dat werknemers stress ervaren, hoofdpijn krijgen of te maken krijgen met een burnout, met als gevolg: meer ziekteverzuim.

Het onderzoek van De Monitor is gedaan onder ruim negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De vereniging zegt dat het goed is aandacht te hebben voor de effecten van een kantoortuin op een werknemer. Uit onderzoek blijkt volgens de NVAB dat het werken in een kantoortuin van invloed kan zijn op de gezondheid van de werknemer, maar óók op de productiviteit.

Wat is een kantoortuin?

'Een kantoortuin is een concept dat je de afgelopen tien, vijftien jaar steeds meer ziet. Er worden grote, open ruimten gecreëerd, waar veel mensen met minimale afscheiding van elkaar aan het werk zijn', aldus de NVAB.

Volgens de koepelorganisatie is er geen standaardoplossing voor handen, en is het daarom belangrijk dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan. Zo zegt de organisatie dat het van belang is dat de werknemer betrokken wordt bij het ontwerp en de keuze voor de soort werkplek. 'En als het dan zo is dat je een rottige omgeving gecreëerd hebt, dan kun je als werkgever daar het beste zoveel mogelijk flexibiliteit in organiseren', aldus de NVAB.

Erg geconcentreerd werken, of een telefoontje plegen?

'Moeten mensen zich voor bepaalde taken erg concentreren? Maak het dan voor hen mogelijk dat ze naar speciale stille werkplekken toe kunnen. En omgekeerd ook: moet iemand een gesprek voeren en kan dat luidruchtig worden? Geef dan iemand de kans om naar een ruimte te gaan om daar te bellen.' Volgens de NVAB is het ook van belang dat mensen voldoende afwisseling in de taken hebben.

De vereniging ziet dat bedrijven kiezen voor de kantoortuin omdat je meer mensen op één vierkante meter kwijt kan. De organisatie hoort ook dat bedrijven het slim vinden om mensen die aan hetzelfde project werken bij elkaar te zetten omdat dat de samenwerking zou verbeteren. 'Maar of dat zo is? Dat valt te betwisten.'

'Misschien biedt het inderdaad voordelen, maar wij zeggen als bedrijfsartsen: die voordelen moet je afwegen tegen de nadelen. Als je kijkt naar de internationale literatuur dan komt daar toch wel het beeld uit naar voren dat kantoortuinen een negatieve invloed hebben op de productiviteit, gezondheid en beleving van gezondheid.'