Het laten weghalen van een ongeboren baby lijkt weinig tot geen invloed te hebben op de mentale gezondheid van een vrouw. Depressie, angst of ontevredenheid over het leven wordt door vrouwen die een abortus hebben ondergaan niet meer ervaren dan door andere vrouwen.

Het onderzoek waaruit dit is gebleken is volgens medische experts een krachtig argument tegen de veronderstelling dat de abortus een traumatische ervaring is voor vrouwen.

Weigering

Voor de studie werden bijna duizend Amerikaanse vrouwen vijf jaar lang gevolgd op verschillende momenten na het aanvragen van een abortus. Niet iedereen van hen onderging daadwerkelijk een abortus. Er zaten namelijk vrouwen tussen die al te lang zwanger waren en daarom werden geweigerd.

Geweigerde vrouwen bleken – voor korte duur – met stress en andere psychologische klachten te kampen.

Bron: NU.nl