Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland behoort tot een van de hoogste in de Europese Unie. Bij iets meer dan drie op de tien Nederlanders die in 2015 overleden was de doodsoorzaak kanker. Alleen in Slovenië was dat cijfer hoger.

Het EU-gemiddelde was net iets meer dan een kwart, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het bureau geeft geen verklaring voor de verschillen.

Vooral kankersterfte onder Nederlandse vrouwen hoog

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is vooral de kankersterfte onder vrouwen in Nederland hoog vergeleken met andere Europese landen. Long-, darm- en borstkanker komen het vaakst voor. 'Nederlandse vrouwen zijn in de jaren zeventig en tachtig meer gaan roken, vergeleken met veel andere Europese landen. Dat verklaart grotendeels de hoge longkankersterfte', zegt een woordvoerster.

Daarnaast krijgen Nederlandse vrouwen op relatief late leeftijd kinderen. Ook krijgen ze minder kinderen vergeleken met sommige andere Europese landen. 'Beide factoren dragen bij aan het risico op het krijgen van borstkanker', aldus de zegsvrouw van IKNL. Dat darmkanker vaak voorkomt is volgens haar minder goed te verklaren. 'Ook in andere landen wordt veel rood vlees gegeten.'

'Cijfers geven een vertekend beeld'

Volgens KWF Kankerbestrijding geven de cijfers een vertekend beeld. 'In Nederland is de zorg heel goed georganiseerd, we registreren alles. We weten hier tot op de persoon de diagnose van het soort kanker. Dat is in lang niet alle landen zo', aldus een woordvoerder. Hij wijst er ook op dat Nederlanders steeds ouder worden en daardoor ook vaker kanker krijgen.

In 2015 overleden 1,3 miljoen mensen in de EU aan kanker. Van de mannen overleed 28,7 procent als gevolg van kanker. Bij vrouwen was bij ruim 22 procent kanker de doodsoorzaak.

Bron: ANP