Kankerpatiënten krijgen in Nederland nog onvoldoende informatie over de mogelijke langetermijngevolgen van hun behandeling op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3785 (ex-)kankerpatiënten.

Volgens ruim een derde spreken zorgverleners niet over klachten die de patiënten na de behandeling kunnen krijgen. Bij ongeveer de helft is geen aandacht voor hun toekomstplannen of wat ze belangrijk vinden in hun dagelijks leven, aldus het onderzoek.

Wij roepen zorgverleners dringend op de late gevolgen te belichten

'Die signalen baren ons als kankerpatiëntenorganisaties zorgen', zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. 'Wij roepen zorgverleners dringend op om in het gesprek met de patiënt niet alleen de medische aspecten van de behandeling te belichten, maar ook de late gevolgen.'

Bron: ANP