De meeste kankerpatiënten willen meer steun van hun huisarts, onder meer bij het maken van keuzes over hun behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder ruim 4700 (ex-)kankerpatiënten.

Volgens het onderzoek heeft zes op de tien patiënten behoefte aan contact met de huisarts. Dat is vooral kort na de diagnose, maar ook tijdens de behandeling. Van deze groep patiënten zegt 20 procent geen contact te hebben gehad met de huisarts.

Twee derde van de patiënten vindt dat de huisarts met hen moet bespreken wat ze belangrijk vinden in hun leven en welke gevolgen een medische behandeling heeft voor de zaken waaraan ze veel waarde hechten. Van deze patiënten zegt slechts slechts 15 procent dat dit is gebeurd.

Initiatief nemen leidt tot hoger cijfer

Gemiddeld krijgt de huisarts een rapportcijfer 7,4 voor de geboden hulp. Als de huisarts het initiatief tot contact neemt, dan is de waardering hoger (8,0) dan wanneer de patiënt zelf het initiatief neemt (7,0).

Een kankerpatiënt bijstaan kan behalve voor huisartsen ook voor familie en vrienden moeilijk zijn. Veel mensen weten niet wat de juiste houding is. Lees in dit artikel meer over hoe je iemand ondersteunt met kanker

Deel je verhaal 

Wil je je ervaring als patiënt of zorgprofessional delen? Zorg.nu geeft jouw verhaal een podium - anoniem als jij dat wil. 

Bron: ANP