De Tweede Kamer wil opnieuw het plan invoeren om verwarde mensen maximaal drie dagen verplicht te kunnen observeren in een ggz-instelling, meldt het AD. Dit plan kreeg in de vorige kabinetsperiode veel kritiek en haalde toen de eindstreep niet.

Met name in grotere steden is er regelmatig overlast door verwarde personen die door hun omgeving als gevaarlijke 'tijdbom' worden beschouwd, maar dit tijdens een gesprek met een psychiater weten te verhullen. Met een zogeheten observatiemaatregel kan zo iemand op last van een burgemeester ongewild van straat worden gehaald en maximaal drie dagen worden geobserveerd in een afgeschermde zorgomgeving. In die tijd kan ook informatie worden verzameld bij familie, het sociale wijkteam en zorgverleners.

Het CDA kwam tijdens het debat over de moordenaar van Anne Faber opnieuw met het voorstel op de proppen. De PvdA, eerder nog tegenstander, gaf ineens aan het voorstel te willen steunen. Ook de VVD en de SGP zijn voorstander.

Bron: ANP MediaWatch / Algemeen Dagblad