Flexwerkers in de zorg zijn straks mogelijk gebonden aan maximumtarieven die zij kunnen vragen voor hun diensten. Het kabinet maakt zich zorgen over de toename van het aantal flexwerkers in ziekenhuizen, ggz-instellingen en bij de ouderenzorg en ziet risico's op het gebied van continuïteit, kwaliteit en hogere kosten.

Het kabinet zegt in een Kamerbrief dat zorginstellingen zich genoodzaakt voelen meer en meer flexwerkers in te huren voor regulier en structureel werk, vaak tegen hogere tarieven en extra bemiddelingskosten. 'In die zin is het flexwerken in de zorg naar onze mening doorgeschoten', aldus de ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis in de brief.

Volgens het kabinet is het voor de kwaliteit van het werk belangrijk dat zorgmedewerkers zich blijven ontwikkelen in kennis en kunde. Voor flexwerkers zou dat lastiger te organiseren zijn, omdat zij er alleen voor staan.

'Onderzoek redenen voor voorkeur flexwerken'

Is zo'n maximumtarief voor zzp'ers een goed plan om de kosten te beperken? Lex Tabak is woordvoerder van SoloPartners, de brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals. Volgens Tabak zijn er inderdaad excessen in de tarieven die worden gevraagd. Tabak snapt dat het onderwerp de aandacht van de minister heeft, maar vraagt zich af of maximale tarieven toegestaan zijn en of het wel wel effect zal hebben.

Volgens SoloPartners wil 65 procent van de achterban niet meer terug naar een vast dienstverband. Redenen daarvoor die de organisatie hoort zijn: de administratieve werklast en de werkdruk die komen kijken bij een vast dienstverband. Volgens Tabak is het zaak dat die redenen nader worden onderzocht. 'Waarom zijn mensen die flexibel werken daar zo tevreden over, en waarom is een vast dienstverband niet meer aantrekkelijk?'