Verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg gaan omlaag. De ministerraad heeft daarmee ingestemd. De maatregelen zijn onderdeel van de plannen van het kabinet om de komende jaren de stapeling van zorgkosten voor mensen die te maken hebben met meerdere zorgwetten te beperken.

De maatregelen compenseren mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis wonen, terwijl hun partner thuis verblijft. Deze groepen krijgen vaak te maken met verschillende zorgwetten, waardoor ze meerdere eigen bijdragen betalen. Daarbij kunnen veel van deze mensen geen beroep doen op gemeentelijke regelingen of zorgtoeslag.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De eerste maatregel wordt per 1 januari 2018 ingevoerd. Door deze maatregel wordt vanaf volgend jaar 10 procent van het inkomen meegerekend voor de eigen bijdrage, tegenover 12,5 procent dit jaar. Ruim dertigduizend mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand.

Ook wordt in 2019 de vermogensinkomensbijtelling (De weging van het eigen vermogen, die bepaalt hoeveel eigen bijdrage je moet betalen) voor de eigen bijdrage gehalveerd van 8 naar 4 procent van het vermogen.

Maatregelen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op dit moment is het nog zo dat mensen die gebruik maken van de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of een maaltijdservice, per type ondersteuning een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog die eigen bijdrage is, bepaalt de gemeente. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verkent nu bij gemeentes de mogelijkheden voor een eenvoudig en transparant abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken.

Bijbetaling geneesmiddelen en eigen risico

Daarbij komt er een plafond van 250 euro per jaar voor de bijbetalingen bij  bepaalde geneesmiddelen en besloot het kabinet al eerder om het eigen risico voor 2018 te bevriezen. Rutte III zet deze bevriezing voort tot en met 2021.

Financiële problemen door stapelende zorgkosten

Eerder maakte consumentenprogramma Radar een uitzending over de stapelende zorgkosten in de langdurige zorg. Veel mensen komen in financiële problemen.

Bekijk de uitzending over stapelende zorgkosten

Bron: Rijksoverheid