Met extra geld voor opleidingen, werk- en stageplekken en regionale actieplannen wil het kabinet het oplopende personeelstekort in de zorg de komende jaren aanpakken. Doel is het tekort, dat de komende jaren dreigt op te lopen naar 125.000, in 2022 zo ver mogelijk te hebben weggepoetst. Met het plan is zo'n 347 miljoen euro gemoeid.

Kabinet trekt 347 miljoen uit om personeelstekort in zorg aan te pakken. Het ministerie van Volksgezondheid wil zoveel mogelijk mensen lekker maken voor een baan in de zorg. Het gaat daarbij niet alleen om leerlingen en studenten, maar bijvoorbeeld ook om mensen die al een baan hebben of ooit in de zorg hebben gewerkt. Daarnaast moeten mensen die stage willen lopen in de zorg, verzekerd zijn van een plek.

Landelijke campagne

Er komt een landelijke campagne en om te zorgen dat in elke regio de daar bestaande problemen worden aangepakt komen er 28 regioplannen. Minister Hugo de Jonge presenteert het actieplan woensdag. Het staat los van de plannen die er zijn om de problemen in de verpleeghuizen aan te pakken. Daarvoor is eerder al 2,1 miljard gereserveerd.

Bron: ANP