Het kabinet trekt dit jaar 100 miljoen euro extra uit voor verpleeghuizen. De ministerraad moet het voorstel van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid vrijdag goedkeuren. Het geld is vooral bedoeld om meer personeel aan te trekken. Ingewijden bevestigden berichtgeving van RTL Nieuws hierover donderdag.

Scherp op Ouderenzorg

Het in oktober gepubliceerde manifest Scherp op Ouderenzorg van Borst en Gaemers roept onder meer op tot een plafond voor bijvoorbeeld bestuurskosten en reserves in verzorgingshuizen en een ondergrens voor het aantal verplegers.

Volgens branchevereniging voor zorgondernemers Actiz zijn 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig om het manifest uit te voeren.

Kwaliteit verbeteren

In een Kamerdebat in november over zorg in verpleeghuizen liet Van Rijn al weten dat het niet uitgesloten was dat het kabinet meer geld zou uittrekken voor verpleeghuizen. Eerder schrapte het kabinet al een geplande bezuiniging van een half miljard euro op verpleeghuizen en gehandicapten.

Van Rijn bekijkt met de sector hoe de kwaliteit bij de verpleeghuizen verbeterd kan worden. In de media verschenen het afgelopen jaar verscheidene malen berichten over misstanden in verpleeghuizen.

'Niet genoeg om alle vacatures te vullen'

Brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz zegt blij te zijn met iedere euro extra die het kabinet beschikbaar stelt aan verpleeghuizen. 'Maar de 100 miljoen is bij lange na niet genoeg om de benodigde 70.000 extra vacatures in te vullen die volgens ons nodig zijn', aldus een woordvoerder. Volgens Actiz is er 2 miljard euro nodig om het manifest van Borst uit te voeren. 'Vijf procent van dat bedrag is niet een bedrag waar we mee aan de slag kunnen.'

Luisteren naar bewoners

Ook de Patiëntenfederatie is kritisch over het bedrag, maar beaamt dat 'alles meegenomen is'. Tegelijk wijst een woordvoerster erop dat geld niet alle problemen kan oplossen. 'We zouden al veel winnen als verpleeghuizen gaan luisteren naar hun bewoners en openheid geven over wat hun sterke en zwakke punten zijn.'

'Het is niet genoeg'

'We zijn blij met dit gebaar, omdat dit betekent dat niet alleen staatssecretaris Van Rijn de problemen zeer serieus neemt, maar het hele kabinet. Maar het is niet genoeg. Alleen de allerergste nood kan er mee gelenigd worden. Tevreden zijn we pas als alle punten van ons manifest zijn uitgevoerd', is de reactie van Hugo Borst en Carin Gaemers.

Bron: ANP