Het kabinet vraagt zich af of het de mogelijkheden moet verruimen om het geslacht van een embryo te kiezen. Aanstaande ouders mogen dat straks al als ze zo kunnen voorkomen dat er een kind ter wereld komt met een ernstige genetische afwijking. Maar het kabinet gaat onderzoeken of het dat ook moet toestaan als het kind zo'n ernstige aandoening kan doorgeven aan een volgende generatie, laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten.

De voorganger van De Jonge, Edith Schippers, wilde geslachtskeuze mogelijk maken als de kans groot was dat een jongen of juist een meisje 'drager' van zo'n afwijking zou zijn. Maar de nieuwe regeringscoalitie is behoedzamer. Zij telt met CDA en vooral ChristenUnie twee partijen die huiverig zijn voor embryoselectie.

De Jonge laat doorschemeren dat ook de Raad van State aanraadt om eerst te onderzoeken of de voordelen opwegen tegen de bezwaren. Als hij de wet zou verruimen, zouden immers ook 'embryo's terzijde worden geschoven' die geen drager zijn van de gevreesde ziekte. Daarom geeft de minister opdracht tot 'een nadere ethische analyse'. Ook hoopt hij dat het maatschappelijk debat hierover oplaait en bruikbare inzichten oplevert.

Medisch-ethische kwesties

Het vraagstuk is een van de vele zogeheten medisch-ethische kwesties die de regeringscoalitie onder spanning zetten. De liberale regeringspartijen VVD en D66 voelen in de regel wel voor het aangrijpen van nieuwe technieken en mogelijkheden om de greep op leven en dood te versterken. CDA en CU zien daarin eerder gevaren. De Jonge deed vrijdag van een groot aantal van deze onderwerpen uit de doeken hoe hij ze wil aanpakken.

Zo zint hij op maatregelen om te voorkomen dat vrouwen keer op keer een zwangerschap laten afbreken. Hij denkt er bijvoorbeeld over om het plaatsen van een spiraaltje door een abortusarts voortaan te vergoeden. Vrouwen deinzen nu vaak terug voor de kosten, en raken vervolgens weer ongewenst zwanger.

Het inbrengen van zo'n 'duurzaam anticonceptiemiddel' is bij de huisarts al gratis. Het spiraaltje zelf moet een vrouw wel uit eigen zak betalen.

Bron: ANP